• Cung Cấp Kho / Bãy cho khách hàng
    • Kho lớn / building cho khách đặt hàng pallet
    • Kho nhỏ / nhà cho từng khách hàng
    • Kho dùng dùng chung (để tiết kiệm)